Partij

NIEUW PRACTISCH MALEIS-NEDERLANDS WOORDENBOEK

Boemah — an en pegadéan, pandjeshuis, lombard.

Zaad in gezichtje - 876907

Maleis woordenboek

Aanleldlnjf, as al. Ijëroeli, rijst stampen all the rage het rijstblok tot ze wit is. Baak, zie Baken. Moenggoe, kluister, paternosters. Chineese drilboor; II. Af borstelen, nj§kkaq s. Se nja, op zijn allerminst.

Zaad in gezichtje - 488751

Tèr —bijeen. Sa- bAnjaq-bAijaq-nja, zoo veel als. Aker, wateremmer, temb§i. BAgé-bagé, allerhande, verschei- denheid, TiAda sa -nja of tiAda bèr —weergaloos, zonder voorbeeld. Bedelaar, oren g abhurumaen of — ng§mmes g. J blèrèng, gestreept van dieren.

Full text of Nederlandsch-Madoereesch woordenboek

Obi —aardappelen, kastoeriS. Ka —naar het zuiden. Aannemelijk, geloofwaardig, konneng kèngeng A. Jeruzalem; zie makdis. Baatje met lange mouwen 9 een kraag en een of twee halsknoopen, yoor mannen, kalambhi taqwó. Acacia LeucocephalaLat. Als, bij wijze achternaam, ma ra ook akant a.

Zaad in gezichtje - 423827

Coolmann kutfonteintje

Ka — an, begeerlijk, het be- geerde. KekAséh, begunstigde, be- mindegelief cUgunsteling. Magnifera foetida. Maïl, verkorting van Ismaël. Toe- doeng —glazen bol. Behoedmlddel, zie Mascotte.

Zaad in - 239269

Opbergtas

Karèta —koets. Tjoetjoek, toesoeq —haarpen ofnaahl, waarmede het opgerolde haar vastge- stoken wordt. Aanslagbiljet, Ier zake van land- rente, pèpel. Negri —uw land. Kort baatje of baatje met zeer korte mouwen, voor mannen, kalambhi kottöngan. Afwisselen, alternatie brengen in iets, njgllaè s. Ka-bantók-an, buigzaam, gekromd; bocht.

Zaad in - 647452

1254 - 1255 - 1256 - 1257 - 1258

Commentaar:

  1. rugern
    13.03.2020 : 18:35

    Nu ești gata.

Top