Partij

MIDDELNEDERLANDSCHE EPISCHE FRAGMENTEN.

Mamet en bleef oee niet ghespaert I : Hen es gheen soe vuul marasch I Als daer hi all the rage gheworpen was. La corneille s'en est péue.

Dame sperm i - 54928

277 - 278 - 279 - 280 - 281

Commentaar:

Top